050 - 361 09 10

Acupunctuur en Oorsuizen

Oorsuizen, heet ook wel tinnitus, Het is een veel voorkomende klacht die bijzonder storend kan zijn. In ernstige gevallen kan oorsuizen het dagelijks leven negatief beïnvloeden.
Tinnitus wordt verschillend ervaren. Het kan klinken als een:

Suis
Zoem
Ruis
Piep
Hoge toon
Lage toon
Continu aanwezig
Soms aanwezig

In sommige gevallen is deze klacht een symptoom van de ziekte van Ménière. Soms na een langdurige hevige verkoudheid, soms na het bezoek aan bijvoorbeeld een concert, soms na een klap op het oor, maar vaak komt deze klacht plotseling opzetten en lijkt niet meer te verdwijnen. Bij de huisarts of KNO-arts, krijg je het advies er mee te leren leven.

Acupunctuur en oorsuizen
Afhankelijk van de oorzaak, kan acupunctuur een goede uitkomst bieden om de klachten van het oorsuizen te verminderen of soms zelfs te verhelpen. Als er sprake is van de ziekte van Ménière zijn er ook andere symptomen, namelijk:
Duizeligheid
Beginnende doofheid en soms
Misselijkheid

In dat geval zullen we niet allen het oorsuizen behandelen, maar ook de andere klachten. Dat is het mooie van acupunctuur. We behandelen een heel mens en niet alleen maar een enkele klacht.

Acupunctuur kalmeert de overactieve gehoorzenuwcellen

De acupunctuurpunten zullen bij oorsuizen ofwel tinnitus onder andere geplaatst worden rondom het betrokken oor (oren). Verder zal de behandeling worden aangevuld met naaldjes in bijvoorbeeld handen en voeten.