050 - 361 09 10

Ziekte van Alzheimer

Een nieuw onderzoek over de effectiviteit van acupunctuur als behandeling voor Alzheimer werd gepresenteerd op de eerste “World Conference on Alzheimer’s in Washington D.C., in juli 2000.

Twee kleine proefonderzoeken boden voorafgaand bewijs dat acupunctuur een nuttige behandeling kan zijn bij angsten en depressies in relatie met Alzheimer en dat de achteruitgang van het geheugen kan helpen vertragen.

Onderzoek aan het Wellesley College

Onderzoek geleid door een wetenschapper aan het Wellesley College concludeerde dat acupunctuur een veilige en effectieve behandeling is bij angsten en depressie bij personen met Alzheimer. De voorafgaande studie werd geleid door dr. Nancy Emerson Lombardo aan het Wellesley College Center voor Onderzoek bij Vrouwen in Wellesley, Massachusets. Het is de eerste wetenschappelijke studie in Amerika over acupunctuur als behandeling tegen angsten en depressies in relatie met dementie.

Onderwerpen in de studie zijn 11 oudere patiënten, gemiddelde leeftijd 76 jaar, met de diagnose lichte tot matige vasculaire dementie of Alzheimer. Zij werden behandeld met een serie acupunctuurbehandelingen van 2-3 keer per week, gedurende een periode van drie maanden. Als toevoeging werd met de medicatie, die al was voorgeschreven, doorgegaan. De patiënten werden drie keer voorzichtig geëvalueerd in de loop van de studie om de mentale status, gemoedstoestand en het vermogen om te functioneren in het dagelijkse leven, vast te stellen.

De beoordeling werd compleet gemaakt door onderzoeksteams van neurologen, psychologen, acupuncturisten, maar ook familieleden die de zorg van de patiënten op zich nemen.

Een reeks van testen werd gebruikt om de voor- en nabehandeling tegen angsten, depressies en het cognitieve functioneren te meten.

Conclusie

Onderzoekers concludeerden dat acupunctuur zeer nuttig kan zijn voor het verminderen van angsten en depressies in relatie met Alzheimer. Veranderingen in de stemming werden aangetoond door meerdere metingen en waren statistisch en klinisch veelbetekenend. De patiënten kregen meer energie en ontdekten pijnvermindering van andere leeftijdsgerelateerde symptomen. Het is niet duidelijk of acupunctuur helpt bij het verbeteren van het geheugen of het intellectuele vermogen. Maar het is erg bemoedigend dat cognitief functioneren stabiel blijkt te blijven gedurende de studie. Bij verschillende personen wier stemming het meest verbeterde, verbeterde ook de cognitieve functie. De vermindering van het geheugen is kenmerkend voor dementie.

Acupunctuur blijkt nuttig te zijn bij het verminderen van angsten, verbeteren van de stemming, verhogen van de energie en het verbeteren van de aspecten van het welzijn. Er waren geen negatieve bijwerkingen bij de behandeling van acupunctuur. De meeste patiënten uitten een soort van vreugde of tevredenheid bij de behandeling en geen van hen stopte tijdens het onderzoek. De hoge mate van tevredenheid wijst erop dat acupunctuur geschikt is voor patiënten met dementie.
Patiënten lijken tijdens de studie baat te hebben bij hun relatie met de acupuncturist. Tijdens elke sessie zorgt de acupuncturist voor 30 minuten luisteren en praten. Voor deze patiënten geeft het een verbetering van mentale stimulatie en kan het een belangrijke interventie zijn. Ook kan het de sociale isolatie verlichten.