050 - 361 09 10

RSI/Muisarm

Heeft de behandeling bij de fysiotherapeut nietgenoeg geholpen? Probeer dan acupunctuur.
RSI staat als afkorting voor Repetetive Strain Injury. Hiermee wordt een verzameling van klachten bedoeld. Het gaat hierbij om pijn aan:

Nek, schouders, armen en/of vingers.
De tennisarm is het meest bekende voorbeeld van RSI maar inmiddels heeft de moderne mens ook kennisgemaakt met RSI op het werk. In de media wordt veelal als belangrijkste oorzaak beeldschermwerk genoemd. Maar RSI komt niet alleen voor bij beeldschermwerkers. De klachten treden vooral op bij mensen die tijdens het werk hun armen, handen en/of vingers steeds op dezelfde manier bewegen, zoals caissières, inpakkers en mensen die aan de lopende band werken, al dan niet gecombineerd met repeterende bewegingen, zoals bij kappers en bij veel beroepen in de bouw.

Kan acupunctuur mij van mijn RSI afhelpen?
Ja, acupunctuur is bij uitstek een zeer geschikte methode om u van deze klacht af te helpen.
Het is bij RSI erg belangrijk om bij beginnende klachten zoals spiervermoeidheid, kramp of een doof gevoel, direct maatregelen te nemen. Hoe kunt u dit doen? Door bijvoorbeeld wat vaker rust te nemen tijdens het werk. Of het werk af te of de werksituatie (ergonomisch) aan te passen.

Acupunctuur wordt met name met succes toegepast om de pijnklachten te verlichten maar ook om het totale herstelproces te bevorderen.
Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is kan nogal variëren. Dat hangt natuurlijk sterk af van de vraag hoe ernstig uw klachten zijn en hoe lang ze al bestaan. Na 6à 10 behandelingen zal er in elk geval gekeken worden naar het tot dan toe verkregen resultaat. We overleggen dan samen met u of verder behandelen nog noodzakelijk is.

Vergoeding
Behandeling door een acupuncturist die is aangesloten bij de NAAV ( Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging) in het Hwa TO Acupunctuur Centre wordt door een groot aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. U kunt informatie hierover vinden in uw polisvoorwaarden. Wilt u het zeker weten, belt u dan met uw verzekeringsmaatschappij.

Hwa To Centre
p/a Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Triadegebouw Ingang 25
9713 GZ Groningen
Tel. 050 3610910
info@hwatocentre.nl

Contact

Bezoekadres (locatie UMCG): Triadegebouw
Ingang 25 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) via Ingang Noord (Vrydemalaan) of Ingang Petrus Campersingel.

Bel of mail ons