050 - 361 09 10

Studieprojecten

Het Hwa To Acupuncture Centre is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de medische faculteit van de universiteit in Shanghai (China) en de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Het centrum is opgericht in 1986. Het Hwa To Acupuncture Centre verzorgde door de jaren heen tot op de dag van vandaag keuze-onderwijs, keuzeprojecten en andere studieactiviteiten voor geneeskundestudenten. (zie ook: http://www.hwatocentre.nl/ )

Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn er twee verschillende geneeskunde-opleidingen:

  • De opleiding geneeskunde. Deze kent een eerste (master-)fase, die wordt gevolgd door de tweede fase waarin de student als co-assistent stages volgt in ziekenhuizen; wanneer ook deze met goed gevolg is afgerond wordt men basisarts.
  • De iBMG. Dit is de (internationale) studierichting Bachelor Medicine, profile Global Health. Aansluitend aan deze bachelor-opleiding kan men via zogenoemde zij-instroom verkort geneeskunde studeren in Groningen werkend in een ziekenhuis (verder) worden opgeleid tot basisarts. (Zie ook: http://www.rug.nl/bachelors/medicine-profile-global-health/ en http://www.rug.nl/masters/medicine/ .)

Vanuit beide studierichtingen in Groningen, maar via de IFMSA (International Federation of Medical Student’s Associations) bijvoorbeeld ook vanuit de studies geneeskunde en iBMG aan de Rijksuniversiteit Leiden, wenden zich regelmatig studenten die zich binnen het kader van hun studie in meer of mindere maten willen oriënteren en zich soms zelfs ook willen bekwamen in (onderdelen van) de acupunctuur en/of de TCM (Traditional Chinese Medicine) tot Hwa To Acupuncture Centre. De studie-activiteiten op het gebied van acupunctuur en TCM die vanuit of met medewerking van Hwa To Acupuncture Centre plaatsvinden leveren de studenten die er aan deelnemen studiepunten op die bijdragen aan het totale aantal studiepunten dat nodig is voor het met goed gevolg afronden van hun opleiding (bachelor of master geneeskunde of basisarts). Tot zulke studiepunten-accrediterende activiteiten behoren bijvoorbeeld:

  • deelname aan (bijvoorbeeld door mijzelf gegeven) colleges over acupunctuur/TCM binnen mentorgroepen (gemiddeld eens per jaar)
  • organiseren van een symposium rond acupunctuur/TCM
  • Keuzeproject Persoonlijke Profilering
  • wetenschappelijke jaaropdracht rond acupunctuur/TCM
  • een half jaar acupunctuur/TCM studeren in China
  • studie van acupunctuur/TCM voor het schijven van een master-scriptie
  • promoveren tot doctor in de geneeskunde (of een andere studierichting) op een acupunctuur/TCM gerelateerd onderwerp

De waardering in studiepunten varieert uiteraard per activiteit van bescheiden tot zeer substantieel.

In onderstaande opsomming geef ik een (niet volledig) overzicht van studie-activiteiten waarbij Hwa To Acupuncture Centre betrokken is en die wegens honorering met studiepunten een onderdeel vormen van de studie geneeskunde (‘gewone’ geneeskunde studie dan wel iBMG en zij-instroom verkort geneeskunde studeren in Groningen):

Momenteel bezig
Student geneeskunde [vanuit iBMG nu naar master geneeskunde doorgestroomd?]: A. Gabor
Master scriptie Acupuncture of Acute Back Pain Origin According to Western and Chinese Philosophy.
Afdeling: Shanghai University
Opmerking: Deze student gaat in Shanghai het laatste deel van haar (Nederlandse universitaire) studie doen en schrijft daar dus ook haar afstudeer-scriptie.

September 2014
Studenten geneeskunde C. Schuten, V. Biesheuvel, L. Amppomah
Wetenschappelijke jaaropdracht (o.l.v. W. Westerman en prof. dr. J.J.H.M. Erwich): TCM als behandeling bij ernstige foetale groeivertraging
Afdeling Gynaecologie Universitair Medisch Centrum Groningen

Mei 2014
Studenten iBMG: R. Roeters, C. Warrens, S. Karangwa
Organisatie (o.l.v. P. van Dijken en prof. H. Hogerzeil) iBMG Symposium Complementary and Alternative Medicine, Who Cares an Who Cures? (onderwerpen o.a. WHO Traditional Medicine Strategy, TCM System’s Health Integrating Chinese and Western Medicine Perspective, Acupuncture, etc.
Opmerking: dit symposium was een verplichte studie-activiteit voor de eerste-, tweede- en derdejaars iBMG studenten en leverde hen dan ook studiepunten op.

Januari 2014
(Arts, psychiater en) promovendus R. Hoenders
Promotie (bij prof. dr. De Jong en prof. dr. Slaets) tot doctor in de geneeskunde op proefschrift Integrative Psychiatry, waarin  aandacht is besteed aan acupunctuur. (dr. R. Hoenders won n.a.v. zijn proefschrift de Pruimenbloesemprijs van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur NPVA vanwege de bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van acupunctuur in Nederland)

2013
Student iBMG A. Gabor
Bachelor-scriptie (o.l.v. prof. J.Kuks) The Role of Acupuncture in the Treatment of Low Back Pain
Afdeling neurologie Universitair Medisch Centrum Groningen

Juli 2009
Student geneeskunde A.E. Boendermaker
Master-scriptie (o.l.v. dr. M. van Wijhe, anesthesioloog Pijncentrum UMCG) Het effect van acupunctuur op pijnklachten van het bewegingsapparaat
Afdeling Pijncentrum Universitair Medisch Centrum Groningen
Opmerking: Uit het onderzoek voor deze master-scriptie bleek significante effectiviteit van acupunctuur. Deze studente mocht als enige tijdens de bul-uitreiking een voordracht geven over haar afstudeeropdracht.

Augustus 2006
Student geneeskunde K.D.M.R. Bakker
Master-scriptie (o.l.v. prof. dr. J.W. Groothoff) Kwaliteit van acupunctuur
Opmerking: Vermeldenswaard dat uit dit onderzoek een grote patiënttevredenheid voor behandelingen in het Hwa To Acupuncture Centre (gemiddelde tevredenheidscore van 89%) blijkt.
Keuzeproject Persoonlijke Profilering.

Door de jaren heen werd en wordt binnen dit Keuzeproject er aan tweede- en derdejaars studenten geneeskunde en iBMG colleges gegeven over acupunctuur/TCM en doen deelnemende studenten ook stages hierin. Het keuzeproject wordt afgesloten met een scriptie die binnen de faculteit beoordeeld wordt en daar ook studiepunten levert.

Drs. Martien Zeegers-Nouwen,
verantwoordelijke binnen Hwa To Acupuncture Centre voor studentenactiviteiten,
tevens lid NAAV