050 - 361 09 10

Gezichtsverlamming/Bell’s parese/ Faciales parese

Stefan Zijlstra, 28 jaar

Het plotseling ontstaan van een aangezichtsverlamming komt voor . Deze verlamming  kan op elke leeftijd optreden. Iemand merkt bijvoorbeeld  dat zijn of haar gezicht  plotseling scheef is; een mondhoek hangt naar beneden en het oog aan die kant kan niet goed worden gesloten.  Soms is er ook wat oorpijn aan de aangedane zijde. Lachen lukt niet goed; de mond doet aan die kant niet mee en blijft hangen. Fluiten lukt net zo min of het sluiten van het oog.  Ook fronsen leidt tot een asymmetrisch beeld. 
Meestal komen mensen met deze klacht terecht bij de huisarts of kaakchirurg . Die kan prednison voorschrijven. Het genezingsproces van een aangezichtsverlamming kan lang duren ; zes weken tot een half jaar en soms langer. Er kunnen ook restverschijnselen overblijven.

Er is in enkele gevallen een oorzaken te vinden voor het ontstaan van een aangezichts verlamming, maar lang niet altijd.
Bekende oorzaken zijn:
het gevolg van “Kou vatten” (zie patientenervaring Stefan) of
het gevolg van ziekte van Lyme

Een aangezichts verlamming als gevolg van een CVA (hersenbloeding of herseninfarct) valt niet onder de categorie Bell’s parese.

Kan acupunctuur iets betekenen bij een aangezichtsverlamming of Bell’s parese?
In China is acupunctuur bij dit soort problemen eerste keus. Zowel bij een Bell’s parese als bij een aangezichtsverlamming als gevolg van een CVA is acupunctuur een buitengewoon goede keuze. Het is in beide gevallen van belang om niet te lang na het ontstaan van deze aandoening te beginnen met acupunctuur. Bij voorkeur binnen zes weken, maar het liefst sneller. Hoe eerder u komt , hoe beter. Wij kunnen sneller resultaat boeken als u niet te lang wacht met komen.

Ook als het al meer dan zes weken verlamt is , is het nog zinvol om acupunctuur te gaan doen. Het resultaat zal in dat geval wellicht iets langer op zich laten wachten; de genezing verloopt trager dan als u eerder erbij bent. Maar elke verbetering is meegenomen; het is het proberen waard.

 

 

 

Patiëntenervaring Bell’s parese

De dag nadat ik in de koude wind had gesurft kreeg ik de aangezichts verlamming.

lees meer