050 - 361 09 10

Pijn na tandheelkundige ingreep

Een tandheelkundige ingreep vindt meestal onder verdoving plaats en men voelt tijdens de behandeling geen pijn. Als de verdovong is uitgewerkt kan er sprake zijn van napijn. De napijn gaat meestal binnen een paar dagen over. Als de pijn niet over gaat is dat een rede om terug te gaan naar de tandarts of kaakchirurg. Die kjkt opnieuw in de mond en maakt indien nodig een foto. Als er een rede is om opnieuw een ingreep te doen, dan wordt dat gedaan. Meestal echter is dit niet nodig en wordt er afgewacht en de pijn wordt tijdelijk bestreden met pijnstillers.

Als na weken of maanden de pijn nog steeds niet weg is en er geen tandheelkundige oorzaak te vinden is, dan komt acupunctuur in beeld. Acupunctuur is uiterst geschikt bij dit soort klachten.
Voor onderstaande situaties kunt u acupunctuur inzetten:

-Pijn na vulling
-Pijn na kies trekken (extractie)
-Pijn na wortelkanaal behandeling (endo)
-Pijn na wortelpunt behandeling (apex resectie)
-Pijn na tandvlees behandeling (paro)

Een enkele keer komt het voor dat er behalve lokale pijn ook sprake is van lage koorts en algemene malaise. Soms blijft ook na het geven van gerichte antibioticum de lage koorts hangen. Dit is een goede rede om te kiezen voor acupunctuur. Een mooie illustratie is het verhaal van Anne Hulshof die deze situatie ervaren heeft.

Patiëntenervaring kaakklachten : Anna Hushof 58 jaar

"Ik voelde mijn hart kloppen in mijn kaak".

lees meer